fbpx
Home
|
ทั่วไป

ป่วยโควิดอาการน้อย OPD ไม่ต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์

Featured Image
สธ. เผย ผู้ป่วยอาการน้อย OPD หายเองได้ ไม่ต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์

 

นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สามารถแบ่งได้ตาม 3 กลุ่มอาการ ดังนี้

 

1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน และดูแลรักษาตามดุลย์พินิจของแพทย์ ซึ่งจะไม่ให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์เนื่องจากส่วนมากหายเองได้ แต่อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรตามดุลย์พินิจของแพทย์ โดยจะไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาต้านไวรัสเนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงจากยา

 

2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง อาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด แต่หากพบเชื้อเมื่อผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน 5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย อาจไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส เพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบเล็กน้อยยังไม่ต้องให้ออกซิเจน แนะนำให้ยาต้านไวรัสเพียงหนึ่งชนิด โดยพิจารณาจากโรคประจำตัวข้อห้ามการใช้ยาปฏิกิริยาต่อกันของยาต้านไวรัสกับยาเดิมของผู้ป่วยการบริหารเตียงความสะดวกของการให้ยาและปริมาณยาสำรองที่มี

 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าการรักษารูปแบบ OPD ไม่ใช่การรักษาแบบไป-กลับ แต่เป็นการรักษาที่บ้าน กักตัวเจ็ดวันเป็นอย่างน้อย และติดต่อแพทย์เพื่อให้การดูแล

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube