fbpx
Home
|
ทั่วไป

“เฉลิมชัย”สั่งชลประทานจับตาน้ำ” มูล-ชี”ใกล้ชิด

Featured Image
“เฉลิมชัย”สั่งชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำมูล-ชีใกล้ชิด ตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่อุบลฯดูแล พร้อมเร่งจัดงบฯชดเชยเยียวยาเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยเร็ว ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ได้มอบให้กรมชลประทานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้เปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งในหลายแห่ง พร้อมยืนยัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งรัดงบประมาณในเรื่องจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบของกรมบัญชีกลางให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชน นอกจากนี้ จะเร่งรัดงบประมาณตามแผนการขอสร้างสถานีสูบน้ำ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำ และยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรลดความวิตกกังวล

ขณะเดียวกัน ได้รับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร ณ วัดแจ่มอารมณ์ บ้านโคกสารท่า หมู่ที่ 5 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งระบบนิเวศในแม่น้ำโขงนี้ ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ทั้งแม่น้ำโขงแห้งขอดจนเห็นเนินทราย น้ำโขงเปลี่ยนสี และน้ำขึ้น-ลง ผิดธรรมชาติ รวมถึงติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.อำนาจเจริญ วางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ หากแล้วเสร็จ จะทำให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 4,000 ไร่ และเพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นที่พึ่งของเกษตรกร และได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยในปีนี้จะเร่งรัดอนุมัติงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่เตรียมการไว้ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานของกรมชลประทานไปด้วยกัน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube