fbpx
Home
|
ทั่วไป

“หมอยง”ตอบชัดคนหายป่วยโควิดต้องฉีดวัคซีนหรือไม่

Featured Image
“หมอยง” ตอบข้อสงสัยคนหายป่วยโควิดต้องฉีดวัคซีน ย้ำหายแล้วสามารถเป็นกลับซ้ำได้อีกหลัง 3 เดือนไปแล้ว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 โดยระบุในหัวข้อ “โควิด-19 วัคซีน ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 จำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนหรือไม่” ในปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรคโควิด-19 เมื่อหายแล้วสามารถเป็นกลับซ้ำได้อีก ส่วนใหญ่จะเป็นหลัง 3 เดือนไปแล้ว ผู้ที่เป็นโควิด-19 แล้วจึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลัง 3 เดือนไปแล้ว

จากการศึกษาเบื้องต้นที่ลงพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine พบว่า การให้วัคซีนในผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว การให้เพียงครั้งเดียวจะมีระดับภูมิต้านทานกระตุ้นได้สูงเท่ากับคนธรรมดาที่ไม่เคยป่วยและให้วัคซีนครบ 2 ครั้ง ผู้ที่หายป่วยควรได้รับวัคซีนหลังจาก 3 เดือน นับจากการติดเชื้อ ส่วนจะให้ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง ยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจน แต่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภูมิต้านทานของผู้ที่หายป่วยแล้วจะเริ่มลดลงหลัง 6 เดือนและลดลงไปเรื่อยๆ

ทางศูนย์ฯ ที่ดูแลอยู่ขณะนี้ทำการศึกษาในผู้ที่หายป่วยในช่วง 3-6 เดือน จะให้วัคซีนกระตุ้น 1 ครั้ง และผู้ที่หายป่วยเกินกว่า 6 เดือน หรือเป็นปีแล้วจะให้วัคซีนให้ครบ 2 ครั้ง และกำลังตรวจผลภูมิต้านทาน รวมทั้งระบบหน่วยความจำของภูมิต้านทานอย่างละเอียดเพื่อจะได้ใช้เป็นคำแนะนำ ขณะนี้โครงการได้เริ่มแล้วดำเนินไปได้ด้วยดีและอยากเชิญชวนคนที่หายป่วยในระลอกที่ 3 นี้ เข้าร่วมโครงการได้รับวัคซีนด้วย

ดังนั้น สรุปว่า ผู้ที่หายป่วยแล้วควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หายป่วยมาแล้ว ถ้าเพิ่งหายป่วยในช่วง 3-6 เดือน ควรได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง และผู้ที่หายมาแล้วเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ก็ควรจะได้รับวัคซีนให้ครบ 2 ครั้ง ทั้งนี้ เพราะประเทศของเรามีวัคซีนในปริมาณที่จำกัดและมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มีการติดเชื้อในรอบที่ 3 และกำลังจะหายป่วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube