fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดนราฯ ดับแล้ว 1

Featured Image
ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดนราฯ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 146 ราย

นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการเตรียมการวางแผนทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่จะเอาไปจัดวางในโรงพยาบาลให้พร้อมอย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง เกือบจะสมบูรณ์ และให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามมาเป็นอันดับแรก และมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำขึ้นอีกภายในเรือนจำ โดยได้จัดทีมเข้าไปดูแลเรื่องของขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีการวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีความเพียงพอ และในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักจะมีรถพยาบาลส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดนราฯ ดับแล้ว 1

 

ทั้งนี้ในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีการคัดแยกโซนเป็น 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน พร้อมกันนี้รอง สสจ.นราธิวาส ได้กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน

สำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พบว่าการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จ.นราธิวาส จำนวน 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.2564) จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (8 เม.ย.2564) มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตแล้วจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube