fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ผู้ว่านราฯแถลงวางมาตรการรับมือโควิด-19

Featured Image
ผู้ว่านราฯ แถลง โควิด-19 ย้ำ ระบาดไม่หนักอย่างที่คิด ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขยัน 28 วันคุมได้

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดการแถลงข่าวโดยสรุปมีใจความว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับทราบปัญหาและวางมาตรการรับมือ เพื่อให้เชื้อไวรัส โควิด-19 อยู่ในวงจำกัด ด้วยการวางแนวทางหลักๆไว้ 2 ประการ คือ 1.การใช้เรือนจำนราธิวาสเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ จำนวน 200 คน และทางจังหวัดได้จัดเตรียม LQ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 150 คน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดได้ 2. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะใช้ LQ ศูนย์บำบัดยาเสพติดของ จ.นราธิวาส เป็นสถานที่กักตัว หากพ้นกำหนด 14 วัน จะส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่นราธิวาส ไม่หนักอย่างที่คิด เราไม่มีมาตรการปิดจังหวัดเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมต่างๆ นับจากนี้จะมีการพิจารณาเป็นงานๆ ไป จะชะลอหรือเลื่อนการจัดตามความเหมาะสม

ด้าน นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.นราธิวาส แถลงข่าวพอสรุปใจความว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รู้รายแรกเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 พบเจ้าหน้าที่ชายที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ อายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยหอบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีน้ำมูก

วันที่ 24 มีนาคม 2564 และในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จึงเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลพบว่าติดเชื้อ COVID -19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ Time line ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเรือนจำนราธิวาส

วันที่ 26 ถึง 27 มีนาคม 2564 ไปทำกิจธุระที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบสวนโรคทั้งหมด และจากการตรวจหาชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบเชื้อไวรัสโควิด -19 ในผู้ต้องขัง จำนวน 93 ราย ไม่แสดงอาการ 91 ราย อาการปานกลาง 1 ราย อาการรุนแรง 1 ราย โดยกลุ่มไม่แสดงอาการทั้งหมด 91 รายนั้น ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม

ส่วนอาการปานกลางและรุนแรงเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 24 คน ไม่มีอาการ 23 ราย กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ กลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด 96 คน พบติดมีอาการเล็กน้อย 1 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทั้ง 24 ราย ซึ่งได้ติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงของจำนวนทั้ง 24 รายแล้ว และได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เดินทางไปในจังหวัดนั้น ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร ยะลา หาดใหญ่ จ.สงขลา และนครราชสีมา กลุ่มนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดกลุ่มที่เดินทางร่วมกิจกรรมที่นราธิวาสที่เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำไปร่วมงาน 8 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ต้องขัง 4 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนชาวนราธิวาสอย่าได้วิตกกังวล ไม่ตื่นตระหนกแต่ขอให้ทุกคนตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เราเชื่อว่าในเวลา 28 วัน เราสามารถควบคุมไวรัสโควิดให้อยู่ในวงจำกัดได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube