fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กกต.โคราชติวเข้มจนท.หน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น

Featured Image
กกต.โคราชติวเข้ม จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง 90 แห่ง พร้อมจัดการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกเทศมนตรีเทศบาล

ที่ศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลพลาซ่าโคราช อ.เมือง  จ.นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  ทั้ง 90 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  เรียบร้อย  และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  และแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ถือเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  โดยจังหวัดนครราชสีมา มีเทศบาลที่ต้องจัดการเลือกตั้ง จำนวน 90 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบล 85 แห่ง ในพื้นที่ 31 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้น อำเภอเทพารักษ์  ที่ไม่มีเทศบาล มีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในครั้งนี้มีทั้งหมด ประมาณ 6 แสนคน การเตรียมความพร้อมถือว่าทุกพื้นที่มีความพร้อมมาจากการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การเลือกตั้งท้องถิ่น จะมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  ประกอบกับอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยเฉพาะการลงพื้นที่หาเสียง พบปะพี่น้องประชาชน รวมถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงได้มีการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube