fbpx
Home
|
ภูมิภาค

น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี-แม่น้ำนครนายกหนัก

Featured Image
น้ำเค็มหนุนรุกแม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายกหนักเตรียมจัดระดมรถบรรทุกน้ำวิ่งรดน้ำนาข้าวชาวนา ก่อนยืนต้นตาย ระหว่างตั้งท้อง-ออกรวงกว่า 9,000 ไร่

จากปัญหาภัยแล้ง ได้เกิดภาวะน้ำเค็มจากปากอ่าวไทยหนุนสูงขึ้นมาตามแม่น้ำบางปะกง ผ่านขึ้นมาสูงถึงพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก ก่อนรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกง ใน ต.บางแตน ,ต.บางเตย และ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ระดับค่าความเค็มสูงกว่า 7 มก./ล. น้ำในแม่น้ำไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และอุปโภค – บริโภคได้ เกษตรกรชาวนาข้าวกว่า15,000 ไร่ ในพื้นที่ ต.หัวไทร , ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราเขตติดต่อกับ ต.บางแตน ,ต.บางเตย และ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างข้าวท้อง –ออกรวงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจืดอย่างหนัก หากไม่ได้รับน้ำจืดต้นข้าวจะยืนต้นตายเมล็ดลีบเล็ก ได้รวมตัวยื่นหนังสือร้องทุกข์ กับ ผวจ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการขอให้กรมชลประทานปล่อยน้ำจืดจากเขื่อนห้วยสโมงหรือ นฤบดินทรจินดา วันละ 3 ล้าน ลบ.ม. นั้น

ล่าสุด นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี เกิดสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำปราจีนบุรี – แม่น้ำบางปะกง เป็นประจำทุกปี ถือเป็นภัยพิบัติประจำถิ่น

นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี กล่าวว่า “ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกเขตชลประทาน จุดบรรจบแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายก น้ำเค็มรุกแม่น้ำปราจีนบุรีไปกว่า 8 กม. แม่น้ำนครนายก 20 กม. พื้นที่ประมาณ 5,600ไร่ กรมชลประทาน จะนำรถน้ำ นำน้ำจืดไปบรรเทาช่วยเหลือ ในเบื้องต้นป้องกันข้าวยืนต้นตาย ” นายจำนงกล่าว

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube