fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปลดทหารกองประจำการ 99 นาย

Featured Image
กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพปลดทหารกองประจำการ 99 นาย อย่างสมเกียรติ

นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.2561ผลัดที่4 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีโดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนทหารกองประการจำนวน 99 นาย เข้าร่วมในพิธี

ทหารกองประจำการในสังกัด กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่1 ก.พ. 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 99 นาย ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ทหารทั้ง 99 นาย มีความมานะอุตสาหะ และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีมาโดยตลอดและในโอกาสที่จะปลดประจำการไปนี้ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก ให้แก่ทหารปลดทุกนาย

นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ กล่าวว่า พลทหารที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติจนถึงวาระต้องปลดประจำการออกไปกลับคืนสู่ภูมิเนาเกิด นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว จากครอบครัว และคนเป็นที่รัก เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ สมเป็นลูกผู้ชายชาติทหารโดยแท้ ในชีวิตทหารกองรักษาความปลอดภัย ถือว่าพวกท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการถวายความปลอดภัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จงนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube