fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เกษตรโคราชลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน

Featured Image
เกษตรโคราชลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน หาสาเหตุพริกแพงพบปัญหาภัยธรรมชาติ

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ บ้านหนองยาง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาพริกหน้าสวนและสาเหตุของราคาพริกที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยภายหลังจาการลงลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัญหาที่พบในการปลูกพริกที่ทำให้ราคาพริกมีการปรับราคาสูงแต่ละพื้นที่ อำเภอโนนสูง พื้นที่การปลูกพริกริมฝั่งลำน้ำมูลมีการปลูกช้าลง จากเดิมปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม แต่ปีนี้ปลูกปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากพื้นที่ปลูกประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนานกว่าปกติ ทำให้ ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยหนาว จึงทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ซึ่งราคาพริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 100 บาท (ปี พ.ศ. 2563 กก.ละ 40 บาท) พริกเขียว ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 40 -45 บาท อำเภอเทพารักษ์ เกษตรกรปลูกพริกน้อยลง และปลูกกันหลายรุ่น ซึ่งรุ่นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ มีจำนวนน้อย ทำให้ผลผลิตขาดตลาด ตลาดส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับไปตลาดสี่มุมเมือง กทม. อำเภอด่านขุนทด ผลผลิตที่ออกอยู่ในแปลงมีแต่เมล็ดสีเขียว ไม่เข้าสีแดง และประสบปัญหาภัยหนาว พื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากมีการระบาดของแมลงวันทอง จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นบ้าง ราคาพริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 120 -130 บาท อำเภอพิมาย ราคาเกษตรกรขายพริกแดงหน้าสวนให้ผู้ค้าส่ง กก. ละ 120 -140 บาท ผู้ค้าส่งขายให้ตลาดพิมายเมืองใหม่ กก. ละ 150 – 200 บาท ปัญหาที่พบ พื้นที่ปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ปีนี้เกิดปัญหาน้ำลดลงช้ากว่าปกติ และในนาพื้นที่ตำบลธารละหลอด เครือข่ายจักราช โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกหลักของอำเภอพิมาย ปีนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะทำให้ปลูกพริกช้าลง ผลผลิตจึงออกมาล่าช้ากว่าปกติประกอบกับผลกระทบจากภัยหนาวทำให้ผลผลิตออกช้า ทั้งนี้สถานการณ์ราคาพริกเริ่มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องคาดว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตพริกจะเริ่มออกสู่ตลาดราคาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube