fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปัตตานีเข้มต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกม.

Featured Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวบริเวณจุดรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอสายบุรี นายอำเภอกะพ้อ รักษาการนายอำเภอไม้แก่น ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านตรวจจุดคัดกรองการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปัตตานี ณ ด่านตรวจบริเวณสะพานกอตอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube