fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โนนสูงปิด2หมู่บ้านหลังพบผู้ป่วยโควิดอื้อ

Featured Image

คืบหน้าอำเภอโนนสูงปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโควิดรวมกว่า 52 รายจากคลัสเตอร์เล่นน้ำท่วมขัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดอนแฝก หมู่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ตำบลพลสงคราม จำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน จากการสอบสวนโรคในเบื้องต้นพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 89 ราย จึงมีความจำเป็นในการปิดสถานที่เสี่ยง(พื้นที่หมู่บ้านดอนแฝกและหมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา)ต่อการแพร่เชื้อโรคติดต่ออันตราย ห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

สำหรับคลัสเตอร์ดังกล่าวมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อายุ 53 ปี หลังจากนั้นการค้นหาเชิงรุกในครอบครัวก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 3 ราย จากการสอบสวนโรคก็พบว่า ในช่วงที่น้ำท่วม เด็กๆในหมู่บ้านอายุระหว่าง 9-15 ปี ได้ไปลงเล่นน้ำบริเวณคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้าน และไปเล่นน้ำที่ไหลลาดผิวถนนกันเป็นจำนวนมาก จนมีการติดเชื้อขึ้นในวงเด็กที่ไปเล่นน้ำ และนำไปกระจายติดภายในครอบครัว

และเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านเป็นเครือญาติมีการติดต่อไปมาหาสู่กันจึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพราะหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นการปิดหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี หลังจากทั้ง 2 หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกปิดพื้นที่ควบคุมโรคมาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุดจากการตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ป่วย พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ทั้งสิ้น 52 ราย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube