fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นักระบาดวิทยาไขปริศนาATK.เลอปู๋ตอกย้ำสปสช.

Featured Image
นักระบาดวิทยาไขปริศนา 392 ตัวอย่างกรณีศึกษา ATK.Lepu หลังนครศรีฯสั่งห้ามทุกรพ.ใช้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจในบริเวณที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มาตรวจในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ชี้ความเสี่ยงและนำมาตรวจหาเชื้อ โดยมีการตรวจทั้งระบบ ATK. ซึ่งใช้ ATK.ที่เรียกว่า “โปรเฟรชชันแนล ยูส” หรือ ATK.สำหรับแพทย์ใช้ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นผู้ที่พบเชื้อจะถูกเคลื่อนย้ายส่งสถานพยาบาลทันที พร้อมทั้งตรวจยืนยันซ้ำด้วยระบบ RT-PCR เพื่อยืนยันเชื้อตามระบบการปฏิบัติการชั้นสูงในห้องปฏิบัติการ

โดยเมื่อสองวันที่ผ่านนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงถึงกรณีที่เป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจในการจัดซื้อ ATK.เล่อปู๋ ของ สปสช.จำนวน 8.5 ล้านชุด โดยก่อนหน้านี้ได้ถุกตั้งข้อสังเกตถึงคุณภาพจากหลายฝ่ายอยู่แล้ว และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งห้ามทุกโรงพยาบาลนำเอทีเคชนิดนี้ไปใช้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ใช้ ATK.ที่เรียกว่า “โปรเฟรสชันแนล ยูส” หรือ ATK.ที่ใช้ในระดับมืออาชีพเนื่องจากพบผลความเบี่ยงเบนสูง โดยการแถลงข่าวครั้งที่สองนั้นนายแพทยืจรัสพงษ์ ระบุว่าได้มีการศึกษาการใช้ ATK.เล่อปู่กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 392 ตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุว่า ATK.ดังกล่าวนั้นให้ใช้สำหรับประชาชนตรวจด้วยตัวเองเท่านั้น

นักระบาดวิทยาผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งในภาคใต้รายหนึ่ง ซึ่งไม่ขอเปิดเผยตัวเองเนื่องจากเกรงผลกระทบ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่นายแพทย์สาธารณสุขนครศรีธรรมราชแถลงข้อมูลออกไปนั้นได้ถูกกดดันจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมาก แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังออกหน้าในเรื่องนี้ด้วยตัวเองสื่อสารในทำนองให้นายแพทย์สาธารณสุขแถลงข้อมูลใหม่ โดยระบุว่าอาจเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดทำให้นักระบาดและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกที่จะนิ่งกับเรื่องนี้

แต่สำหรับตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการศึกษาจำนวน 392 ตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขได้เปิดเผยตารางและตัวเลขออกมา ผู้ที่ไม่อยู่ในวงการระบาดอาจมองไม่ออกว่ามีผลอย่างไรบ้าง มีตัวเลขชี้ผลหมายถึงอะไร

“ข้อเท็จจริงในการศึกษาจำนวนนี้มีผลที่น่าตกใจ กล่าวคือจากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผล ATK กับ ผลRT-PCR ในบุคคลเดียวกัน โดยเลือกผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด (High risk contact) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 คน พบว่า มีผลลบลวงในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิดจริงเท่ากับ 73% (กล่าวคือATK ให้ผลเป็นลบจำนวน 122 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อจริงที่มีผล RT-PCRเป็นบวกจำนวน 167 คน) ทำให้สามารถคำนวณค่าความไว (Sensitivity)ได้เท่ากับ 27% (คำนวณจาก ผลATK เป็นบวกจำนวน 45 คนจากการตรวจในผู้ติดเชื้อโควิดจริงที่มีผล RT-PCR เป็นบวกจำนวน 167 คน) ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าความไวของชุดคัดกรองที่ดีจะต้องสูงถึง 70-90% ขึ้นไปจึงจะมีประโยชน์ในการคัดกรองได้ ส่วนที่สำคัญคือผู้ป่วยที่มีผลลบลวง ซึ่งเชื่อว่าตนเองไม่มีการติดเชื้อจะสามารถไปแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่นได้ง่าย โดยไม่ได้ระมัดระวังตัว ทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ นี่คือผลทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาอย่างชัดเจน”

นักระบาดคนเดิมยังชี้อีกว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ จะมาเบี่ยงเบนไม่ได้ นอกจากนี้อีกไม่กี่วันจะมีตัวเลขในการศึกษาวิจัย ATK.จะออกมาอีกทราบว่ามาจากภาคใต้ตอนล่าง ผลการวิจัยจะเป็นตัวชี้ชัดซ้ำอีกครั้ง ซึ่งผู้บริหาร สปสช.และกรมที่เกี่ยวข้องควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube