fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นายกเล็กเมืองศรีสะเกษทุ่ม40ล้านซื้อซิโนฟาร์ม

Featured Image
ศรีสะเกษพบยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่งไม่หยุด 437 เสียชีวิต 3 ขณะนายกเทศมนตรี ห่วงใยประชาชน ทุ่ม 40 ล้านบาทสั่งซื้อซิโนฟาร์ม

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ ระลอกเมษายน 2564 ณ วันที่ 19 มิ.ย. 64 โดยระบุว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย ที่ อ.วังหิน ทำให้มียอดสะสม 437 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหายเพิ่มวันนี้ 3 ราย รักษาหายสะสม 411 ราย รักษาอยู่ 23 ราย โดยรักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสะเกษ จำนวน 17 ราย รพ.อุทุมพรพิสัย 3 ราย และ รพ.ขุขันธ์ 3 ราย ซึ่งอำเภอที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดของ จ.ศรีสะเกษคือ อ.ศรีรัตนะ มีผู้ป่วยติดเชื้อ 95 ราย รองลงมาคือ อ.กันทรารมย์ 63 ราย อ.กันทรลักษ์ 45 ราย และ อ.เมืองศรีสะเกษ 45 ราย

นายกเล็กเมืองศรีสะเกษทุ่ม40ล้านซื้อซิโนฟาร์ม

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้พี่น้องประชาชนขาดโอกาสในการทำมาหากินไปมาหาสู่กันไม่ได้ อีกทั้งมีผู้ตกงานเพิ่มจำนวนสูงขึ้นมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีวี่แววว่าจะหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว เทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเทศบาลได้มีสมาคมสันนิบาตเทศบาลนครและเมืองขึ้นมา จึงได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะมีการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยการที่จะหาวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษของเรา ซึ่งตนได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท จะสามารถซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้ประมาณ 50,000 โดส เบื้องต้นตนได้ทำการสั่งจองวัคซีนจำนวน 10,000 โดส โดยตนได้ใช้เงินไปจำนวน 8,880,000 บาทในการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มไปเพียง 10,000 โดสก่อน ถ้าหากว่าไม่เพียงพอเราก็จะสั่งวัคซีนเพิ่มอีก

นายกเล็กเมืองศรีสะเกษทุ่ม40ล้านซื้อซิโนฟาร์ม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube