fbpx
Home
|
ภูมิภาค

มท.ใช้ฝ่ายปกครองกระตุ้นยอดจองหมอพร้อม

Featured Image
กระทรวงมหาดไทยเร่งใช้กลไกทางฝ่ายปกครอง ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าหาประชาชนกระตุ้นยอดจองหมอพร้อม

กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจำตัว ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “หมอพร้อม” ที่บางจังหวัดยอดจองเป็นแสนราย แต่บางจังหวัดมียอดจองในระดับพันต้นๆ ว่า ในแต่ละจังหวัดจะมีตัวเลขของประชาชนกลุ่มนี้แตกต่างกันไป ต้องเทียบกับยอดของประชากรกลุ่มนี้กับยอดจอง ณ ปัจจุบันทางกระทรวงมหาดไทย นั้นพร้อมจะช่วยทางกระทรวงสาธารณสุขในการทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารของการจองวัคซีนโควิดในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้ประสานไปยังทุกจังหวัดให้ใช้กลไกทางฝ่ายปกครอง ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปทำความเข้าใจ ทั้งเร่งประชาสัมพันธ์หรือเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างเต็มที่ เชื่อว่าหลังจากนี้ น่าจะดีขึ้น ยอดการจองจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube