fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชปิดหมู่บ้านวังหวั่นคลัสเตอร์รง.ผลิตกุนเชียง

Featured Image
ฝ่ายปกครองอำเภอโนนไทย เร่งลงพื้นที่ หลังผู้ว่าฯ สั่งปิดหมู่บ้านบ้านวัง พบโควิดคลัสเตอร์โรงงานผลิตกุนเชียง

นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย ได้อ่านคำสั่งการของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯจังหวัดนครราชสีมา ควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็น คลัสเตอร์โรงงานผลิตกุนเชียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 74 ราย และต้องตรวจหาเชื้ออีกจำนวนหลายรายนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ จึงมีมติปิดหมู่บ้าน บ้านวังหมู่ที่ 3 เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งหลังจากทราบประกาศฯ นายอำเภอโนนไทย ได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือชาวบ้านให้กักตัวอยู่กับบ้าน ห้ามเข้าและออกจากหมู่บ้านโดยเด็ดขาด มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด  แต่หากบุคคลใดมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทางอำเภอได้บูรณาการกับทางตำบลและหมู่บ้าน จัดเวรยามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube