fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

บขส.รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง8-18เม.ย.

Featured Image
บขส.รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เม.ย. ไม่หักค่าธรรมเนียม เผยยอดคืนล่าสุด 738 คน

นาย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บขส. จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ “เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เมษายน 2564 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณถะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube