fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ศุลกากรเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร”

Featured Image
กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน

 

 

 

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางศุลกากรทั้งทางท่าเรือ สนามบิน รวมถึงแนวชายแดนต่าง ๆ ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด

 

อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 11/2564 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานอนุกรรมการ

 

กรมศุลกากรจึงเร่งรัดดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดข้ามชาติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ยังคงมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสื่อมเสียและเกิดผลกระทบต่อประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างยั่งยืน กรมศุลกากรจึงได้จัดทำโครงการเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) ขึ้น

 

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ระหว่างศุลกากรไทย ศุลกากรมาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างประเทศ

 

โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินโครงการครั้งแรก ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย และหน่วยงานความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นผู้แทนของกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมหารือ

 

สำหรับครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ภาคกลาง ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และภาคเหนือ ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยการประสานงานร่วมกับประเทศ สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามแดน เพื่อปกป้องสังคมให้พ้นจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube