fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

Featured Image
ไทยโชว์ความพร้อมเปิดเมืองด้วยงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 เชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022: SITE 2022) ในรูปแบบอวาตาร (Avatar) พร้อม กล่าวว่า

 

งานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 2022) เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs ให้เกิดขึ้นได้ การเปิดงานในวันนี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งโควิด-19 เงินเฟ้อ และน้ำมันแพง

 

แต่ในวิกฤตก็มีโอกาส บางธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิด – 19 ทาง NIA ได้ทำงานทั้งการบ่มเพาะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย ทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ บนเวทีระดับโลก

 

ทั้งนี้ งาน SITE 2022 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทรนด์ของโลกที่กำลังเกิดขึ้น โดยตลอด 3 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ การต่อยอดโอกาส และการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปด้วยกัน วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะ Reconnecting the World เราพร้อมที่จะเปิดบ้าน และขยายธุรกิจ เพื่อหาโอกาสใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน”

 

นาย พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวเสริมว่า สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 (SITE 2022) ปีนี้ จึงได้ชูประเด็น “เมืองนวัตกรรม” (Innovation City) ภายใต้แนวคิด ‘Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน’ เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศมีเมืองนวัตกรรมที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมจะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก

 

งาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) และทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ระหว่างวันที่ วันที่ 23 – 25 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube