fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

คค.เล็งถกกทม.แก้หนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว 5.33 หมื่นล้าน

Featured Image
คมนาคม-กทมเล็งถกแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สิน-โอนภาระทางการเงินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ-ใต้ เปิดยอดภาระการเงิน อัปเดต พ.ค. 65 กว่า 5.33 หมื่นล้าน

 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดถึงการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2565

 

เพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (สายสีเขียวเหนือ) และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (สายสีเขียวใต้) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)

 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าว ของ รฟม. โดยรับทราบภาระทางการเงินโครงการฯ

 

ขณะเดียวกัน รฟม. ยังได้ประมาณการภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสายสีเขียวเหนือ และสายสีเขียวใต้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 วงเงินรวม 53,313.22 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการรถไฟฟ้าทั้งหมด, งบประมาณการเวนคืนที่ดิน, ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ, รายได้ของ รฟม. รวมถึงภาระดอกเบี้ยช่วง เม.ย.-ก.ย. 2565 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ภาระทางการเงินจะเป็นเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่ว่า กทม. จะรับจริงไปเมื่อใด

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กทม. จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภา กทม. ชุดใหม่ เพื่อบรรจุวาระและพิจารณาเห็นชอบภาระหนี้ที่จะรับโอนภายใน 2-3 เดือนนับจากนี้ จากนั้นทั้งกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างฯ และรายละเอียดทางด้านการเงินการคลัง ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เบื้องต้นกำหนดไว้ว่า ภายใน ก.ย. 2565

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube