fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“ธนวรรธน์” เชื่อGDP ปีนี้3.5% ชูคนละครึ่งเฟส5

Featured Image

 

ธนวรรธน์ เชื่อ เศรษฐกิจฟื้นได้ครึ่งปีหลัง ทั้งปีโต 3.5% รัฐบาลจำเป็นต้องกระตุ้นใช้จ่ายต่อเนื่องด้วยคนละครึ่งเฟส5

 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ กล่าวถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ ยังมองตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 2.5-4.0 หรือ ขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 แม้หลายหน่วยงานจะมีการประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำก็ตาม

 

 

โดยการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จะยังคงมีตัวเลขที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูงแต่ ประชาชนสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ได้มากขึ้น โดยไม่ได้เป็นการบั่นทอนการใช้จ่ายให้ลดลง ประกอบกับการส่งออกของประเทศมั่นใจว่าจะยังสามารถขยายตัวได้ดีแม้หลายหน่วยงานจะมีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ตาม โดยมองว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4-5

 

และสำหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย กับยูเครนนั้น เชื่อว่าการสู้รบจะอยู่ในวงจำกัด แม้จะมีการคว่ำบาตรทางการค้าและมีผลต่อเศรษฐกิจโลก แต่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายได้มากขึ้น หลังจากสหรัฐมีการประกาศเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันฉุกเฉินออกมาใช้ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มีผลต่อราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง โดยราคาน้ำมันที่ไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั้นมีผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย

 

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ รัฐบาลยังจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เติมเม็ดเงินอีก 4.5 หมื่นล้านบาท ทำให้ประชาชนยังคงกล้าในการจับจ่ายใช้สอย ในช่วงที่ภาคเอกชนยังคงประคับประคองสถานการณ์ราคาสินค้าและค่าครองชีพ ไม่ได้ปรับราคาสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศและเมื่อสถานการณ์ราคาน้ำมันมีการผ่อนคลายลงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงได้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube