fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

บสย.อนุมัติค้ำกู้เงินตามพรก.แล้ว2,840ล้านบาท

Featured Image
บสย. ชี้สัญญาณดี ค้ำประกัน สินเชื่อฟื้นฟู ตัวเร่งฟื้นเศรษฐกิจ 18 พ.ค. อนุมัติค้ำแล้ว 2,840 ล้านบาท 2,260 ฉบับ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เปิดเผยผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ตาม พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์-พักหนี้ ตั้งแต่ 26 เม.ย.- 18 พ.ค. 2564 อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 2,840 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 2,260 ฉบับ วงเงินค้ำประกันเฉลี่ยต่อราย 1.25 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจที่มีการค้ำประกันจำนวนมากราย ได้แก่ 1.การบริการ 2.การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ 3.การเกษตรกรรม

นับเป็นสัญญาณที่ดีของโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ  โดย บสย.ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ให้ผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในขณะนี้คืออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคาดว่าภาพรวมการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งมีจำนวนธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ส่งคำขอมายัง บสย.ค้ำประกันมากขึ้น

โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เริ่มคิกออฟโครงการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือค้ำประกันเงินกู้ แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้มีสภาพคล่อง หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ บสย.เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคาร มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เฟสแรกจำนวน 100,000 ล้านบาท

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube