fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ตำรวจติดโควิดเพิ่ม23สะสม205ราย

Featured Image
ตำรวจติดโควิด-19 เพิ่มอีก 23 นาย สะสม 205 ราย เหลือรักษาตัว 130 นาย กักตัวอีกนับพัน

ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ (13มี.ค.-11เม.ย.) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 พบข้าราชการ ตำรวจติดโควิด-19 รายใหม่ 23 นาย ประกอบด้วย รวมติดเชื้อสะสม 205 นาย รักษาหายแล้ว 75 นาย คงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 130 นาย

แบ่งตามหน่วยต่างๆ ในสังกัด ได้แก่ บช.น. จำนวน 50 นาย, ภ.5 จำนวน 22 นาย, บช.ก. จำนวน 15 นาย, ภ.1 จำนวน 7 นาย, บช.ตชด., ภ.7 หน่วยละ 5 นาย,สตม. จำนวน 4 นาย,บช.ทท. , ภ.2, และ บช.สอท. หน่วยละ 3 นาย, ภ.9, สพฐ.ตร. และ สกพ. หน่วยละ 2 นาย, บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., สทส., สง.ก.ตร., และ วน. หน่วยละ 1 นาย อยู่ระหว่างกักตัวจำนวน 1,027นาย และรักษาหายแล้วจำนวน 75 นาย

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยอื่น ทหาร ปกครอง สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เร่งรัดจัดหาวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ ให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่ต้องดูแลข้าราชการตำรวจและประชาชนต่อไป

รวมถึงศึกษาแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด 19 แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง แผนการรองรับการรักษาข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด 19 ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดเตรียมบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อกำชับการใช้มาตรการ D-M-H-T-T Distancing (อยู่ห่าง) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย) Hand washing (ล้างมือ) Testing (ตรวจเชื้อ) Tha iChana (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ)อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube