fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันเบาหวานโลก World Diabetes Day

Featured Image

          วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี วันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เนื่องจากในยุคนั้นการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานนั้นรวดเร็วขึ้นมากๆ 

          โรคเบาหวาน คือ โรคที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ โดยเกิดจากความผิดปกติของการใช้น้ำตาล ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลสูงขึ้น ในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือดและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น เช่น หลอดเลือด ภาวะแทรกซ้อนทางตา ในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ย 200 คนหรือคิดเป็น 8 รายต่อชั่วโมง 

          องค์การอนามัยโลก ( WHO ) รายงานว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกราวๆ 425 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี 

สัญลักษณ์ของวันเบาหวานโลก 

          เป็นวงกลมสีฟ้า โดย วงกลม สื่อถีงชีวิตและสุขภาพ ส่วนสีฟ้า สื่อถึง ท้องฟ้า การเป็นอันหนึ่งเดียวกัน พอรวมกัน ก็หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยเผชิญปัญหาภาวะเบาหวานทั่วโลก 

วิธีป้องกันโรคเบาหวานเบื้องต้น 

  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์คงที่
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

          เกร็ดความรู้ส่งท้าย วันที่ 14 พฤศจิกายนยังเป็นวันเกิดของ เซอร์เฟรเดอริก แบนติง ผู้ค้นพบอินซูลินหรือฮอร์โมนในร่างกายที่ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ร่วมกับ ชาร์ลส์ เบสต์ 

          วันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกัน เราจะเป็นคนแบบไหนในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้ ติดตาม ไอ.เอ็น.เอ็น. ได้ในทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆสำหรับคุณ 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube