Home
|
ไลฟ์สไตล์

รู้ทันน้ำท่วมกับ 5 แอปฯ รายงานสถานการณ์น้ำบนมือถือ

Featured Image

          ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจาก พายุเตี้ยนหมู่ จนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง สำหรับใครที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมบ่อย พื้นที่แอ่งกระทะ เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นและรู้ทันเหตุการณ์ได้ทันทีบนหน้าจอมือถือ iNN เลยมัดรวม 5 แอปฯ ดีโหลดติดไว้ตอนน้ำท่วม มาให้โหลด ดังนี้

5 แอปฯ รายงานสถานการณ์น้ำบนมือถือ

1.แอปฯ พ้นภัย PhonPhai

 • ใช้แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ผ่านมือถือ
 • ดูภาพรวมความช่วยเหลือ เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือพร้อมกันอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 

2.แอปฯ ThaiWater

 • ใช้สำหรับคาดการณ์เหตุการณ์น้ำท่วมได้ผ่านการเช็กปริมาณน้ำ 
 • มีระบบเตือนภัยและติดตามน้ำท่วม ผ่านระดับน้ำอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศไทย
 • สามารถติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อเช็กปริมาณน้ำฝนได้

ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 

3.แอปฯ DPM Reporter

 • ใช้ติดตามเหตุร้ายและภัยพิบัติได้ทันท่วงที จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
 • มีแผนที่ข่าวรายงานพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและระบุภัยล่วงหน้า
 • สามารถแจ้งเหตุมีภัยให้กับ ปภ. ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 

4.แอปฯ WMSC

 • ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำรายวัน และติดตามระดับน้ำในอ่างกักเก็บ ผ่านข้อมูลของกรมชลประทาน
 • สามารถเช็กระดับน้ำแบบสดๆ ผ่านกล้อง CCTV ได้ในโหมด กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ

ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 

5.แอปฯ DWR4THAI

 • ใช้ติดตามระดับน้ำ ผ่านข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำ
 • มีกล้อง CCTV รายงานสถานการณ์น้ำแบบต่อเนื่อง
 • มีระบบเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม

ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

          โดยทั้ง 5 แอปฯ นี้เป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่พัฒนาจากภาครัฐ ไว้สำหรับรายงาน แจ้งเตือนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้เป็นอย่างดี ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรโหลดเก็บไว้เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ให้เกิดผลร้ายแรงในอนาคต ทั้งนี้สามารถติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมและข้อมูลควรรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube