fbpx
Home
|

ต่างประเทศ

ข่าว เมียนมาเดือด! เสียงปืนดัง ฉีดน้ำ ยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบ
เมียนมาเดือด! เสียงปืนดัง ฉีดน้ำ ยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบ ขณะตำรวจเดินออกจากแถวไปอยู่ฝั่งประชาชน