fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

Featured Image
ก้าวไกล เตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลแพ่ง 17 ส.ค.นี้ เรียกร้องค่าเสียหาย การชดเชยเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อน จากความล้มเหลวของรัฐบาล

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ผิดพลาดภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาสาธารณชนที่เห็นการกระทำทั้งโดยจงใจและประมาทเลินเล่อ ตลอดจนการแสดงออกถึงภาวะไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาล อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องรับความเดือนร้อนทุกข์ยากแสนสาหัส และต้องได้รับผลกระทบในหลายมิติของการดำเนินชีวิต

1.วิกฤตสาธารณสุข จากการบริหารวัคซีนผิดพลาด การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลว ผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญก็ตาม

2.ความเดือดร้อนจากมาตรการสั่งปิดกิจการต่างๆ ที่ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือเยียวยาอย่างเพียงพอสมควรแก่เหตุ

3.ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกมาตรการรัฐบาล เช่นการกักกันแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ไม่มีการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ไม่รับตรวจโรค ไม่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล ฯลฯ

ดังนั้น พรรคก้าวไกลจึงเป็นตัวกลางในการรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว เพื่อเดินหน้าดำเนินคดีทางแพ่งแบบรวมกลุ่ม หรือเรียกว่า Class Action เรียกร้องค่าเสียหายและการชดเชยเยียวยาที่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนควรได้รับตามความเหมาะสม โดยพรรคก้าวไกลประสานจัดหาทนายอาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกลและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จะไปยื่นฟ้องดำเนินซึ่งตอนนี้ได้รวมกลุ่มกันเกินกว่า 100 รายแล้ว และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น หลังจากนี้ก็จะยื่นฟ้องสำหรับกลุ่มต่อๆ ไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube