fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

Featured Image
จุดฉีดวัคซีนธัญญ่าพาร์ค เปิดวันสุดท้าย ยกเลิกแบบวอล์คอิน ลดความแออัด ป้องกันการแพร่เชื้อ

หน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่ ศูนย์การค้าธัญญ่าพาร์ค  โดยกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และโรงพยาบาลเครือบางประกอก เปิดบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มแรก เป็นวันสุดท้าย เปิดให้ผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจ อายุ 18-59 ปี ที่ถูกเลื่อนจาก 23-26 กรกฎาคม มาฉีดในวันที่ 14 สิงหาคม โดยมีประชาชนทยอยมารับบัตรคิว ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าธัญญ่าพาร์ค ได้ใช้ลานอาคาร A เป็นหน่วยบริการ สามารถรับบริการได้ 2,000 คนต่อวัน แบ่งโซนเป็นสัดส่วน ตามลูกศรการเดิน ตั้งแต่ จุดลงทะเบียน มี 10 ช่องบริการ จุดซักประวัติคัดกรอง, สอบถามลักษณะอาการ หากใครอาจมีผลต่อการฉีด จะส่งพบแพทย์ เพื่อประเมินการฉีด, จุดบริการฉีดวัคซีน, จุดรับบัตรคิว, หนังสือรับรอง และจุดสังเกตอาการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปล่อยแถวเข้ามาแต่ละจุดไม่ให้แออัด เว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ขณะเดียวกัน ได้เปิดบริการแบบวอล์คอินให้ 3 กลุ่มเสี่ยง คือ

  1. กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เกิดปี 2514 หรือก่อนหน้านั้น)
  2. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป (มีใบรับรองแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์)
  3. กลุ่มผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม และไม่รับบริการฉีดผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่อายุต่ำกว่า 50 ปี ไปเมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม ที่ผ่านมา วันละ 300 คิว แต่เนื่องจาก มีประชาชนเดินทางมามากกว่า 300 คิว จึงได้ยกเลิกแบบวอล์คอินออกไปก่อน เพื่อไม่เกิดความแออัด และป้องกันการแพร่เชื้อ

อย่างไรก็ตาม ต้องรอการแจ้งผ่านทางโครงการไทยร่วมใจอีกครั้งว่า จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งเมื่อใด โดยภาพรวมการเปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube