fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ชงปกขาวช่วยลุงตู่คิดฝ่าโควิดศก.

ชงปกขาวช่วยลุงตู่คิดฝ่าโควิดเศรษฐกิจ หอการค้าไทย จะใช้พลังเอกชนสนับสนุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตและเข้มแข็งได้อีกครั้ง

 

ตามธรรมเนียมงานสัมมนาประจำปีหอการค้าทั่วประเทศ หอการค้าไทย จะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการเดินหน้าเศรษฐกิจของภาคเอกชนต่อรัฐบาล ในรูปแบบสมุดปกขาวยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ในปีนี้ก็เช่นกัน งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ท่ามกลางมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดมีความเสี่ยงจากโควิด-19

โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บอกว่า งานสัมมนาในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Connect the Dots Design the Future รวมพลังสร้างสรรค์อนาคต” ซึ่งจะเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า และมุ่งหวังให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยกันออกแบบภาพอนาคตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและกล้าตัดสินใจในการจัดหาวัคซีน เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน

ซึ่งในปี 2565 หอการค้าไทย จะใช้พลังเอกชนสนับสนุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตและเข้มแข็งได้อีกครั้ง โดยจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ด้วย Happy Model ในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสร้างความแตกต่าง ต่อยอด Application ทักทายให้เป็น Super App ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กับนักเดินทางชาวต่างชาติ และการพัฒนายกระดับเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ และเร่งให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเองได้ โดยเฉพาะ SMEs กว่า 3 ล้านรายในประเทศ สร้างการจ้างงาน 12 ล้านคน และสร้าง GDP คิดเป็นมูลค่า 5.38 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น ร้อยละ 34.2 ของGDP ประเทศ แต่ SMEs ของไทยยังประสบปัญหาขาดศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ซึ่งการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 นี้ หอการค้าไทยได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจัดทำเป็นสมุดปกขาว ส่งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทำให้การทำงานระหว่างการราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการตัดสินใจเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาของรัฐบาล ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แต่ก็ยังมีความท้าทายและมีโอกาสอีกมากที่รออยู่ในปีหน้า เนื่องจากบริบทของโลกหลายอย่างได้เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ “ต้องร่วมมือกัน” เพื่อให้เกิดความพร้อม สำหรับโอกาสที่กำลังจะกลับมา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามีพร้อม แต่รัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรให้เศรษฐกิจของประเทศในปีหน้ายังเดินต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจับตาดู

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube