fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 10.00 น.

ประกันสังคม เตรียมพร้อมไฟเซอร์ 2 ล้านโดส booster เข็ม 3 ผู้ประกันตน ม.33 เริ่มฉีด 17 มกราคมนี้

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในวันที่ 17 มกราคมนี้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมที่จะทำการเปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ (booster)ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ใน 12 จังหวัดนำร่อง อาทิ กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา,นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา , สงขลา, มีจุดฉีดทั้งหมด 20 จุด ซึ่งตามความประสงค์ที่แจ้งมากับทางประกันสังคมมีผู้ประกันตนจำนวน 2 ล้านคน โดยทางประกันสังคมได้เตรียมวัคซีนไว้จำนวน 2 ล้านโดส สำหรับรองรับความต้องการ
ของผู้ประกันตน

 

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความห่วงใยผู้ประกันตนในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จึงได้กำชับสำนักงานประกันสังคมให้เร่งดำเนินการติดต่อประสานกับนายจ้างแจ้งผู้ประกันตนที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม3 ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามายังสำนักงานประกันสังคม เพื่อทำการเตรียมวัคซีนรองรับ เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานพร้อมกันนี้ได้ประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติโดยถือว่าขณะนี้ทุกจังหวัดมีความพร้อมสำหรับการเปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube