fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

เพื่อไทยปรับโครงสร้าง “ชลน่าน” นั่งหัวหน้าพรรคไร้คู่แข่ง ด้วยคะแนน 332 คะแนน “ประเสริฐ” ยังคงนั่งเลขาฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ของพรรคเพื่อไทย ช่วงบ่ายมีวาระสำคัญคือเรื่องปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค หลังจากที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งหวังเปิดทางคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนพรรคต่อโดยผลการลงคะแนน สมาชิกให้ความไว้วางใจนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไร้คู่แข่ง ด้วยคะแนน 332 คะแนน

ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร , นายสุทิน คลังแสง , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ,และนายสรวงศ์ เทียนทอง โดยมีการปรับเปลี่ยน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธ์ ออกจากตำแหน่ง

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ยังคงนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามเดิม ส่วนนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์นั่งตำแหน่งโฆษกพรรคแทน นางสาวอรุณี กาสยานนท์ ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแทนนอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค เป็น นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube