fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

Featured Image
ตำบลกระเบื้องใหญ่ น้ำท่วม 60% แม่น้ำมูลหนุนสูง ประชาชนยังขาดแคลนถุงยังชีพ

 

 

ที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย เป็นพื้นที่มีน้ำล้อมรอบทิศ ทำให้แต่ละซอยในตำบลมีน้ำท่วมสูงกว่า20-30 เซนติเมตรและท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ร้อยละ60ของพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

โดยเฉพาะหมู่บ้านจะบกที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจุดแรกๆมีทั้งหมด 201 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะท่วมบนถนนตามซอยต่างๆของบ้านเรือน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้าน จะมีประสบการณ์จากเหตุน้ำท่วมในทุกปี ทำให้มีปรับปรุงบ้านให้สูงขึ้นแต่บนถนนยังคงมีน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ขณะที่ยังมีบ้านอีกบางส่วนที่เป็นพื้นที่ต่ำน้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนจนต้องอพยพคนออกนอกพื้นที่

สำหรับพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่นั้น เป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบ จึงจะได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกๆ เมื่อแม่น้ำมูลหนุนสูงจึงทำให้มวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวยังคงขาดแคลนถุงยังชีพที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube