fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

รองนายกฯจุรินทร์ เผย ไทย นำ CLMVTมุ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค เตรียมแผนรับมือโลกหลังโควิด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานสัมมนา CLMVT Forum 2021 ว่า จากการริเริ่มของไทยในการจัดงาน CLMVT Forum เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2559 เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของ 5 ประเทศ ที่เป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็ง มีตลาดที่กำลังเติบโต มีจำนวนประชากรรวมกันกว่า 244 ล้านคน ซึ่งปัจจัยความเข้มแข็งเหล่านี้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะสามารถผนึกกำลังในนามกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคได้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอยู่ในปัจจุบัน การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ยังคงถือเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจากทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอีกด้วย ประเทศไทยก็เช่นกัน การจัดงานครั้งนี้ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้งประเทศคู่ค้าสำคัญ ในการฟื้นฟูวิกฤตหลังโควิด โดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำ ภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการค้าให้ CLMVT เป็นภูมิภาคที่น่าลงทุนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ภายใต้วิกฤตโควิดทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน แม้โลกหลังโควิดอาจนำมาซึ่งโลกาภิวัตน์ในทิศทางใหม่ที่ผู้ผลิตย้อนกลับไปลงทุนเพื่อผลิตในประเทศมากขึ้น แต่เวลายังคงมองเห็นโอกาสในภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMVT ซึ่งจะไม่เป็นเพียงตัวเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน แต่จะสามารถเป็นพื้นที่แห่งการลงทุนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานได้

การวางแผนรับมือในอนาคต เช่น การรับมือกับปัญหาการค้าชายแดนที่ถูกปิดลง โดยมีโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้การค้าเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่นำโรคระบาดข้ามพรมแดนไปด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงมุ่งสนับสนุนกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น การขนส่งข้ามพรมแดนที่มีมาตรการอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบไร้เอกสาร โดยมีด่านการตรวจความเสี่ยงสุขภาพอยู่ด้วย การคำนึงถึงผลกระทบมิติทางการค้าควบคู่ไปกับมิติทางสังคม เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปลีก การบริการขนส่ง การสร้างความคุ้มครองทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ การสร้างวิถีการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับภาคการผลิตฐานราก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งการผลิตและการตลาดของทั้ง SMEs และ Micro Enterprise ตลอดจนส่งเสริมการนำ Blockchain มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube