fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 11.00 น.

นายกฯเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ,บางซื่อ-ตลิ่งชัน ผ่านระบบ Video Conference ใช้ฟรี 3 เดือน ย้ำเร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางราง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตและบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยระยะทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง คือ บางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เวลา 06.00-20.00 น. และจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือน พ.ย. 64 นี้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางราง ในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง เพื่อช่วยยกระดับการเดินทางของประชาชนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจร รวมทั้งพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค ควบคู่การรักษาสภาวะแวดล้อมของโลกในเรื่องของการลดการใช้พลังงานที่ทำให้ก่อให้เกิดมลพิษ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube