fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

Featured Image
สวนดุสิตโพล คนสนใจข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน สับสนรัฐบาลจอง-เลื่อนฉีดวัคซีน ทำวิตกกังวลมาก

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,619 คน กรณี “ข่าวสารในช่วงวิกฤตโควิด-19” ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564 พบว่าข้อมูลข่าวสารช่วงโควิด-19ที่ประชาชนสนใจ คือ ร้อยละ 72.41 ระบุ ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการข้างเคียง รองลงมาร้อยละ 71.23 ระบุ มาตรการของภาครัฐในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 68.38 ระบุ สถานที่รองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม จำนวนเตียง

เมื่อถามถึงแหล่งข้อมูลที่ประชาชนเชื่อถือ พบว่า ร้อยละ 65.30 ระบุ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รองลงมา ร้อยละ 59.75 ระบุ ผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ อินฟลูเอนเซอร์ ร้อยละ 46.98 ระบุ สื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม

เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนกับข่าวสารช่วงโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 43.99 ระบุ สับสนมาก รองลงมาร้อยละ 40.75 ระบุ ค่อนข้างสัยสน ร้อยละ 15.26 ระบุ ไม่สับสน

ทั้งนี้เมื่อถามถึงข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ประชาชนสับสนช่วงโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 74.61 ระบุ การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล การจอง-เลื่อนฉีดวัคซีน รองลงมา ร้อยละ 73.11 ระบุ การฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อ วัคซีนเข็มที่ 3 ร้อยละ 72.23 ระบุ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ อาการข้างเคียงของวัคซีน

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 90.78 ระบุ ดูแลตัวเองมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 81.07 ระบุ ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น ร้อยละ 79.95 ระบุ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน การพบปะผู้คน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความวิตกกังวลจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร พบว่า ร้อยละ 36.34 ระบุ วิตกกังวลมาก จนเริ่มรบกวนชีวิตประจำวัน รองลงมา ร้อยละ 30.31 ระบุ วิตกกังวลในระดับปานกลาง/เป็นระยะ ๆ ร้อยละ 22.17 ระบุ วิตกกังวลมากที่สุดจนเกิดพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำและหวาดกลัว (panic)

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube