fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น.

นายกฯ นำถก คกก.ขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เห็นชอบโครงการ 5G Use Case คัดกรองและแจ้งเตือน สําหรับ Phuket Sandbox

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมีชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมด้วย โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแก้ปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นขณะนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาใช้ในการทำงาน และแพตลฟอร์มต่าง ๆ ที่จะเป็นโอกาสขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งต้องทำให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก 5G อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ หรือ Startup ให้ตระหนักถึงการดำเนินงานขับเคลื่อน 5G ของภาครัฐ และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล ให้เพียงพอและมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน สําหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการ เปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้ชื่นชมความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศในระระยะสั้น ให้เน้นคุณภาพบริการและรักษาพยาบาล ซึ่งต้องให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอย่างเพียงพอทั่วถึง

ทั้งนี้ ก่อนสิ้นสุดการประชุม นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิด รวมถึงการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น รองรับการพัฒนาประเทศและเทคโลยีดิจิทัล ผลิตคนให้สอดคล้องการความต้องการของตลาด ควบคู่กับการสร้างการเรียนรู้ ให้แรงงาน สามารถ ทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เพื่อสามารถที่จะอยู่ได้และไม่เกิดปัญหาคนตกงานตามมาภายหลัง และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในอนาคตด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube