ทหารยันตรวจDNAทหารใหม่เพื่อฐานข้อมูลความมั่นคง

รอง ผบ.ฉก.ยะลา เปยตรวจดีเอ็นเอผู้เข้าคัดเลือกทหารปีนี้ เพื่อทำข้อมูลด้านความมั่นคง

พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รอง ผบ.ฉก.ยะลา กล่าวว่า “การตรวจ DNA. ปีนี้เป็นปีแรก ของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2562 และถือเป็นการนำร่อง ใน 3 จังหวัดและ 4 อำเภอ จ.สงขลา ก่อน หลังจากนี้ก็จะมีการขยายไปพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปด้วย การเก็บ DNA. ในครั้งนี้เราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทำเป็นฐานข้อมูล ของบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในห้วง 15 ปีที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษก็ต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของหลักฐานประจักษ์พยาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เลยต้องตอบคำถามของสังคมให้ได้อย่างไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ DNA. โดยการติดตามบังคับใช้กฎหมายในห้วงหลายปี ปีที่ผ่านมา เราสามารถควบคุมตัว ผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วม ได้จำนวนมาก เราใช้กระบวนการฯตรงนี้ เป็นการพิสูจน์กระบวนการทางยุติธรรมโดยใช้ดีเอ็นเอในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดอย่างน่าเชื่อถือ และมองว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นและความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องการตรวจดีเอ็นเอ

“การตรวจ DNA ประมาณ 4 วันที่ผ่านมา ที่มีการคัดเลือกทหาร แต่ละพื้นที่ใน จชต.ไม่ได้บังคับให้ตรวจ แต่ได้อธิบายตามความเข้าใจ จนให้ความร่วมมือ และกระทำด้วยความสมัครใจ สำหรับในพื้นที่ จ.ยะลา มีผู้เข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 3,677 คน มีน้องน้องไม่สมัครใจให้ตรวจ ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่จะ ยินยอมให้ตรวจหมดเลย”

เมื่อคุณไม่ให้ตรวจ DNA. ก็ไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นคนร้าย เราสามารถเลือกหนทางในการปฏิบัติได้ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจ แต่ในฐานะเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคง จะสงสัยว่า คุณมีขอติดขัดประเด็นใด ทำไม่ถึงไม่ให้ตรวจ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะอาสาสมัครทหารพรานอาสาสมัครรักษาดินแดนและอื่นๆ เราจะทำการเก็บดีเอ็นเอรวมทั้งจัดเก็บหลักฐานจากอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ทุกกระบอกไว้เป็นหลักฐาน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามีการกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ฉะนั้นการถูกตรวจดีเอ็นเอทั้งๆที่มิได้กระทำความผิดก็สบายใจได้ นอกจากนี้ DNA จะเป็นตัวบ่งชี้ผู้สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตัว DNA จะเป็นคำตอบได้ดีที่สุด

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close