fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรวันออสเตรเลีย-อินเดีย

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลีย  – อินเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลีย แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564

ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแดนเบอร์รา

ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564

ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเคลี

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube