fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เป็นประธานประชุมวิชาการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

 

เวลา09.40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

 

41 ปีด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษาพัฒนาวิชาการจริยธรรมงาน กพด. ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความเข้าใจแนวปฏิบัติให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจัดการศึกษาให้แก้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตลอดจนได้รับทราบแนวพระราชดำริได้นำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube