fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงานมหกรรม thailand research expo 2021

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2564 thailand research expo 2021

 

 

เวลา 15:08 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเวิลด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานวิจัยแห่งชาติ 2564 thailand research expo 2021 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือนปช.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย

 

งานนี้ยังเป็นเวทีระดับชาติช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกิจกรรมภายในงานมีการประชุมมากกว่า 100 หัวข้อใน 4 รูปแบบได้แก่การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่หัวข้อการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ การประชุมสัมมนาขนาดกลางหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคมการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องและการนำเสนอบทความผลงานวิจัยและการประชุมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยส่วนการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแก้มลิงโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการรางวัลแห่งเกียรติยศ platinum v เช่นงานวิจัยร่วมระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ออกแบบให้ประมวลผลได้อย่าง real time นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยเรื่องการยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไทยของจังหวัดปราจีนบุรีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี นิทรรศการผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษาเช่นงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วใช้ในระบบเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 500 ผลงานเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

นอกจากนี้ยังมีเวทีไฮไลต์ stage เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงานที่น่าสนใจจะมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการได้อย่างโดดเด่นผลงานมีคุณภาพรวมถึงมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริเช่นร้านภูฟ้ารัฐและสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนี้การจัดงานได้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดคือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริหารจัดการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ covie free setting เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลคัดกรองสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานรับชมได้ทั้งที่สถานที่จัดงานและชมผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube