fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

 

เวลา 7:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2558 บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน น้อมเกล้าน้อมถวายที่ดิน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มันกว่า 154 ไร่ต้องใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาปี 2561มีพระราชดำริจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ พระราชทานนามว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท ปตท. จำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินงานด้านงานอาคารแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภค งานพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ และงานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วเสร็จ แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายศูนย์เรียนรู้เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในปี 2563

 

ในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำซึ่งกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานกปร.จัดทำระบบท่อส่งน้ำขอโทษกับระบบหันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์คลองใหญ่บ่อน้ำภายในศูนย์เรียนรู้ทำให้มีน้ำเพียงพอและยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube