fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อาร์เมเนีย

Featured Image
“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
กรุงเยเรวาน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube