fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในวันชาติของเนปาล

Featured Image
“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล เนื่องในโอกาสวันชาติของเนปาล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี

ประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสวันชาติของเนปาล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube