fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน

Featured Image
ในหลวงทรง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายจัน การ์โล เวนตูรีนี ที่ 2 และนายมาร์โก นีโกลีนี ที่ 4 ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube