fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชเอกวาดอร์

Featured Image
ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกิเยร์โม ลัสโซ เมนโดซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์

กรุงกีโต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube