fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เวเนซุเอลา

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เวเนซุเอลา เนื่องในวันเอกราช

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายนิโกลัส มาดูโร โมโรส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
กรุงการากัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube