fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.มองโกเลียคนใหม่

Featured Image
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายคูเรลซูค อุคนา (Mr. Khurelsukh Ukhnaa)

ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและมองโกเลียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube