fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรสาธารณรัฐอิตาลี

Featured Image
ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ฯพณฯนายแซร์จิโอ มัตตาเรลลา ประธานนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรม ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง
และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีแต่พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งขอให้ประชาชนและประชาชนชาวอิตาลีประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์ฉันท์มิตรอันใกล้ชิด และความร่วมมือที่หลากหลายระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมและศิลปะทั้งในบริบททวิภาคี และสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปและยิ่งกระชับแน่นแฟ้นงอกงามขึ้น
เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube