fbpx
Home
|
ข่าว

ทบ.เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ปชช.ป้องกันโควิด

Featured Image
ทบ.เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนป้องกันโควิด มอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่อง ย่ายดินแดง,ปทุมวัน หลักสี่ และจตุจักร

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึง นโยบายที่ให้หน่วยทหารรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองพร้อมนำเจลแอลกอฮอล์พระราชทานและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ว่า จากความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่เห็นว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพออีกทั้งปัจจุบันความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยประจำวันยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระของประชาชน ผบ.ทบ. ได้มอบให้หน่วยทหาร นำหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว” กระจายออกมอบให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน แบบ“Delivery mask “ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยจะดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

ทบ.เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ปชช.ป้องกันโควิด

ล่าสุดในวันนี้ ในพื้นที่ กทม. กำลังพลจิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 1 ได้ ออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน COVID–19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่อง ให้กับประชาชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตลาดกลางดินแดง เขตดินแดง, ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน,ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา เขตหลักสี่ และชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรม “ชุมชนเขตพระนครและกองทัพบกร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วัดราชนัดดาราชวรวิหาร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,000 กล่องให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบกองบัญชาการกองทัพบกด้วย

ทบ.เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ปชช.ป้องกันโควิด

การมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในช่วงนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่หากมีสิ่งใดจะช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ กองทัพบกจะดำเนินการโดยทันที ตามนโยบายนำทรัพยากรและศักยภาพของกองทัพบก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube