Home
|
ข่าว

“อนุทิน”ปาฐกถา”วาระแห่งชาติ:นโยบายแก้จนของประเทศไทย”

Featured Image

 

 

 

“อนุทิน”ปาฐกถาพิเศษ “วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย” ชี้ความยากจนเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย

 

 

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย” ในงานสัมมนา “การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี” ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนังานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสโมสรโรตารี จัดขึ้นที่อาคารัฐสภา

 

 

 

 

 

 

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า การแก้ปัญหาความยากจนเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมองว่าการแก้ปัญหาความยากจนหากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยเติมเต็มปัจจัย 4 ให้แก่ประชาชน เชื่อว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิมได้ แต่สิ่งสำคัญ คือต้องเติมปัจจัยที่ 5 คือ ด้านการศึกษาให้กับประชาชนเพื่อมีความรู้ความสามารถที่จะมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยืนยันยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความยากจนให้สัมฤทธิ์ผล เพราะส่วนตัวเชื่อว่าหากร่วมมือกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ผลหลายๆ จุดแล้ว ในอนาคตการแก้ปัญหาความยากจนจะประสบผลสำเร็จได้

 

 

 

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังเห็นว่า การดูแลระบบสาธารณูปโภคที่ดีด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และให้มีที่ดินทำกิน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนได้ เพราะทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube