fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯขอบคุณศึกซักฟอกผ่านด้วยดีลุยทำงานเต็มที่

Featured Image
นายกรัฐมนตรี พบประชาชนผ่านพ็อดแคสต์ ขอบคุณหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่ ขอทุกคนร่วมมือนำประเทศสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวพบประชาชนผ่าน พ็อดแคสต์ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การติดตามการผลอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภา จะได้มีการลงมติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานของรัฐบาลนั้นต้องมีความต่อเนื่อง ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาล ก็ได้พยายามทำอย่าง เต็มที่ แต่สิ่งสำคัญที่สุด อยากจะขอความร่วมมือทุกคนว่า บ้านเมืองมีหลายอย่าง ซึ่งต้องช่วยกันสร้างช่วยกันคิด เพื่อจะนำประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้

ซึ่งรัฐบาล ก็ได้เริ่มต้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยในหลักการนั้นมีความสำคัญ คือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.ยกระดับคุณภาพชีวิต 3.ขยายสิทธิ์และสวัสดิการ 4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งการเสริมสร้างถนน มอเตอร์เวย์ ทางแยกยกระดับ ทางหลวงต่างๆ และอุโมงค์ และถนนเลี่ยงเมือง สถานีกลางบางซื่อ รถไฟทางคู่ รวมถึงการคมนาคมขนส่งทางน้ำ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง การยกระดับคุณภาพชีวิต ก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ความสำเร็จ สะท้อนความมั่นคงที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าในอดีต เช่น ชุมชนแฟลตดินแดง ชุมชนลาดพร้าว ชุมชนคลองเปรมประชากร ชุมชนบางซื่อ แล้วก็ยังมีการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย มีการสร้างบ้านทั้งแบบเช่า หรือเช่าชื้อ ในราคาถูก แล้วก็ทำให้มีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชน โดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วง ฝนแล้ง หรือภัยแล้ง ซึ่งทั้งหมดนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการแบบครบวงจร ซึ่งวันนี้รัฐบาลมีหลายโครงการด้วยกัน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube